Behövs vi?

Pensionärspartiet i Nynäshamn

Stadshusplatsen 3

149 30 Nynäshamn

 

kansli@ppnynas.se

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

 

Program

 

Pensionärspartiet i Nynäshamns Kommun

 

 

Behövs ett pensionärsparti i Nynäshamn?

Ja, vi tycker att de övriga partierna behandlar framför allt äldrefrågor styvmoderligt.

Vi vill och tror att vi kan vara pådrivande på detta område.

 

Är PPiN då ett parti bara för pensionärer?

Nej, vi har ett program som spänner över alla kommunala områden, även om tyngdpunkten är på äldrefrågorna.

 

Är en röst på PPiN bortkastad?

Nej, vi nu representerade i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Socialnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

 

Hör PPiN till något av blocken ?

Nej, vi är helt fristående och beredda till samarbete med andra partier i den anda som vi arbetar i.

 

Redigerad Nisse Malm. 2016-02-17