Hem

Pensionärspartiet i Nynäshamn

Stadshusplatsen 3

149 30 Nynäshamn

 

kansli@ppnynas.se

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

 

Välkommen till

 

Pensionärspartiet i Nynäshamns Kommun

 

- ett parti för hela kommunen -

 

Nisse Malm lämnar sina politiska uppdrag

Vid Kommunfullmäktige den 10 maj 2017 begärde Nisse Malm entledigande från sina politiska uppdrag i Nynäshamns kommun med omedelbar verkan. Nisse har representerat PPiN i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige efter kryssröster vid valet 2014. Nisse lämnar även styrelseuppdraget i PPiN.

Rev. 2017-06-03

 

 

Hjälp oss göra Nynäshamn bättre!

 

Pensionärspartiet i Nynäshamn, PPiN, är ett lokalt parti, som behöver växa för att få ett större inflytande på kommunalpolitiken och våra hjärtefrågor.

Vi är idag representerade i Kommunfullmäktige, Socialnämnden, Kommunstyrelsen, och Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden.

En av våra hjärtefrågor är äldreomsorgen. Antalet pensionärer i kommunen kommer att öka, vi lever längre och blir fler och fler. Äldrefrågorna kommer att kräva ett större engagemang från invånarna i Nynäshamns kommun, vad gäller det politiska arbetet. En annan av våra stora hjärtefrågor är, att låta Ringvägen vara den underbara rekreationsplats och turistattraktion den är. Varken bostäder eller andra ingrepp i naturen får ske. Hittills har vi lyckats stoppa planerade ingrepp.

Kalkbrottet i Stora Vika ska inte användas som sopstation, det har vi motsatt oss bestämt.

Vi har kunnat påverka att kommunen tagit beslut om att området i och kring kalkbrottet skall vara naturvårdsområde.

I PPiN bryr vi oss om vardagslivets små förtretligheter, som t.ex. då parkeringshuset vid Folkets hus. Efter skriverier i NP fick vi till en ändring.

Genom att bjuda in tjänstemän inom olika förvaltningar skaffar vi oss information, när så behövs, och vi gör studiebesök runt om i kommunen.

PPiN är ett politiskt fristående lokalt parti. Det ger oss i första hand frihet att driva den politik medlemmarna vill ha. Som medlem har du möjlighet att föra fram förslag som du tycker bör drivas i olika nämnder. Det ger oss också möjlighet att teckna samverkansavtal med andra partier, i speciella frågor, där vi tror på goda samverkanseffekter.

 

Välkomna till Pensionärspartiet i Nynäshamn, PPiN.

Styrelsen i PPiN genom Britt-Marie Jacobsson, ordförande.

2016-10-10

 

 

 

Partiets representanter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen

och i kommunens nämnder

 

Representant i Kommunfullmäktige och ersättare i Kommunstyrelsen är

Nisse Malm

Ersättare i Kommunfullmäktige, Rolf Hofsten och Greta Olin Landström.

Ordinarie ledamot i Socialnämnden, Greta Olin Landström.

Ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Robert Norberg.

 

Pensionärspartiets årsmöte 2016

 

Solen strålade glatt lördagen 13 februari då Pensionärspartiet hade årsmöte.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Inbjuden gäst för dagen var Christer Dahl, äldreaktivitetssamordnare, som

informerade om sitt arbete och den aktivitetskatalog som utarbetats.

Han berättade att många nya volontärer hade anmält intresse för frivilligarbete.

Britt-Marie tog upp frågan om att information om ”flexbussen” borde finnas på

kommunens hemsida, då den är ett bra komplement till 854:an.

Christer lovade att undersöka saken. Efter att ha ätit smörgåstårta vidtogs sedvanliga

årsmötesförhandlingar.

Ordförande Rolf Hofsten hade undanbett sig omval och Britt-Marie Jacobsson valdes

till ny ordförande.

Alla tackades för visat intresse och mötet avslutades.

 

Pensionärspartiet PPiN

Britt-Marie Jacobsson

Uppdaterat 2016-02-26 Nisse Malm

 

 

 

Årsmöte 2016!

PPiN, Pensionärspartiet i Nynäshamn, håller årsmöte i partilokalen i Folkets Hus, lördagen den 13 februari, klockan 13. Utöver sedvanliga årsmötespunkter så kommer Christer Dahl, kommunens aktivitetssamordnare, att berätta om sin verksamhet. Kaffe och smörgåstårta.

Styrelsen

 

Nynäshamns Posten 29 januari 2016

Turerna kring 861:ans buss

Harry Bouveng (M) tror att 861:an kommer att finnas kvar till nya pendeltågstationen i Vega är klar. Harry Bouveng säger också att Nobina tekniskt kan göra förändringar i tidtabellen i samband med ny tidtabell.

Alltså enligt Bouveng tidigast efter sommaren.

Nu är det ju så, som vi vet som åker kommunalt, att tidtabellerna ändras lagom till midsommar. Flera år i rad har det varit kaos på perrongerna, vid Nynäshamns station, då midsommarfirarna inte uppmärksammat att ny tidtabell införts.

Jag vill veta hur det blir med den tidtabellsändringen i år. Bouveng tror inte heller att linjen kommer att dras in med kort varsel. Finns det något som talar för att 861:an får fortsätta att trafikera Nynäshamn? Vidare anförs att pendeln kommer att fungera väl, eftersom en ny tågoperatör kommer att ta över pendeln nästa år. För att: citat:” MTR har visat goda resultat i andra städer” (slut citat).

Vet trafiknämnden i Stockholms läns landsting vilka förutsättningar som gäller i ”andra städer”? Hur har trafiknämnden kommit fram till den slutsatsen? Erfarenheten visar väl att det kan uppstå stora problem när nya tågoperatörer tar över trafiken.

Dessutom undrar vi i PPiN (Pensionärspartiet i Nynäshamn), hur Nobina kan ha flexibilitet för ett ökat resande genom att vilja dra in turer på befintliga avgångar.

Kan det kallas flexibilitet att låta ersättningsmodellen vara baserad på antalet påstigande passagerare. Till sist undrar vi om hänsyn tagits till att befolkningen i Nynäshamn ökar och bostadsbyggandet ökar. Detta gör att pendlandet kommer att öka.

Nynäshamns kommun behöver en väl fungerande pendeltrafik med alternativ som BÅDE buss och pendeltåg. Vi kräver flexibilitet för framtidens pendlande och för vår kommuns utveckling.

Britt-Marie Jacobsson

Pensionärspartiet i Nynäshamn (PPiN)

 

Stoppa förslaget att lägga ner gynmottagningen.

Återigen har vi fått läsa att en viktig sjukvårdsinrättning i Nynäshamn, är på förslag att läggas ner i Nynäshamn. Varför ska alltid vi Nynäsbor utsättas för förslag om nedläggning?

Förslaget, som S framför i NP 19 januari, ska de lägga fram 26 januari vid landstingsstyrelsens sammanträde. Bra, men vad händer om det ska dras i långbänk, kanske utredas osv. Det gäller att skynda på!

Ibland känns det som att Nynäs alltid ligger efter och att vi måste kämpa för våra rättigheter.

Och Ni Nynäskvinnor, Protestera! Det är oss det gäller nu.

Britt-Marie Jacobsson, Pensionärspartiet i Nynäshamn.

Publicerad i NynäshamnsPosten 2016-01-22

 

Medlemsmöte hos Pensionärspartiet.

Måndagen den 14/12 hölls årets sista medlemsmöte hos Pensionärspartiet.

Kenneth Kollberg, säkerhetssamordnare i Nynäshamn, var inbokad som föreläsare. Vi fick höra vad olika lagar innebar i praktiken. Lagar som finns för tryggheten och säkerheten i vårt sårbara samhälle. Samhället har blivit mer sårbart pga att så mycket drivs med el. Elavbrott är också en av de stora orosmomenten när det gäller säkerheten i samhället. Dit hör också vattentillförseln. Det finns en lag rörande X-ordinarie händelser. Övningar med scenarier genomförs med kommunledning, räddningstjänst, polisen m.fl. aktörer. Frågor ställdes och vi samtalade om såväl egna erfarenheter och vad som kan hända. Stora risker finns i hemmiljö, där fallolyckor ofta sker. Här i Nynäs har vi ju ”fixaren”, där hjälp kan fås för 75+. När vi blir äldre måste vi tänka lite på att vi blir skörare. Vi fick information om säkerheten inom kommunen och vad som görs med avseende på att öka tryggheten för kommuninnevånarna.

Det var intressant och nyttig information och vi fortsatte samtalet då vi festade på en delikat jultallrik. Vi skulle ha kunnat fortsätta länge till med de viktiga samtalen och goda råden vi fick. Mötet avslutades med kaffe och lussekatter. Många önskningar om en god jul blev det.

Och från oss alla i Pensionärspartiet till er alla i Nynäshamns kommun –

en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Pensionärspartiet i Nynäshamn

Britt-Marie Jacobsson

 

 

Välkommen till årets sista medlemsträff!

Måndagen, den 14 december, kl 13.00, i partiets lokal i Folkets Hus, Nynäshamn.

Vi får besök av kommunens säkerhetschef, Kenneth Kollberg, som berättar om säkerhetsarbetet i kommunen. Och så blir det kaffe med jullandgång och sannolikt även en lussekatt.

Än en gång - Välkommen.

Styrelsen

2015-12-09

 

Yttrande över Grönstrukturplan för Nynäshamns stad

PPiN, Pensionärspartiet i Nynäshamn har tagit del av den föreslagna planen, samt erhållit fördjupad information av Stadsträdgårdsmästare Barbara Brass.

PPiN stödjer det mesta av innehållet, som anges i planen. Den är mycket ambitiös. Troligen för ambitiös för att vara realistisk att kunna genomföras under en längre tidsperiod.

Vi förutsätter även en fortsättning av Grönstrukturplanen omfattande kommunens övriga områden.

VÄRNA. VÅRDA. FÖRSTÄRKA. KOMPENSERA.

Planen beskriver på många ställen vilken underbar natur vi har i vår stad.

Hur mycket kraft det ger befolkningen, liksom djur och växter.

Det är fantastiskt att kunna njuta av en park. Kunna leka i en lekpark. Stå på piren och fiska. Springa på Lövhagens stigar. Spänna på sig skridskorna på Fjätterns blanka is. Se och förstå hur de olika växterna stödjer varandra och oss människor. Ger oss alla kraft i 100-tals år…

Visst låter det bra!

Men för att detta skall bli en verklighet måste vi bli av med allt SKRÄP. Hela planen är värdelös, om vi inte kan fastställa en plan för att bli av med allt skräp, som förstör för våra sinnen och krossar alla fina ord och tyckanden i den nu föreslagna planen.

PPiN anser att Grönstrukturplanen skall kompletteras med en plan över en attitydförändring där medborgarna uppmuntras i att inte kasta skräp omkring sig.

En attitydförändring, där vi lär oss plocka upp även andras skräp, som om det vore inne i vårt egna vardagsrum eller på vår egen tomt.

Ansvaret för kommunens olika ytor skall regleras och dokumenteras.

För vilka ytor har kommunen ansvaret? För vilka ytor har SL ansvaret? Och så vidare för tomtägaren, fastighetsägaren, affärsidkare, sopstationerna, krogarna, föreningarna o.s.v.

Kompletterat med papperskorgar typ Trosas, som hindrar kråkor och rävar, att riva upp innehållet, så kan staden bli en attraktion för såväl oss Nynäshamnare, som våra gäster.

Detta är troligen enda chansen, att vi får en stad, som kan leva upp till den förslagna Grönstrukturplanen.

Att godkänna planen, utan att lösa skräpproblemet är att börja i fel ände.

Med vänliga hälsningar

Pensionärspartiet i Nynäshamn

Nisse Malm

2015-09-28

 

Kommentarer till Odd Andersson, BQ, Nynäshamn, Jesper Forsell i NP.

Rädda “Ringvägen”. Förstör inte verksamheten vid NSS!

Odd Andersson uppmanar i en insändare i Nynäshamns Posten; “Rör inte NSS område”. Jesper Forsell vittnar om Nynäshamns förträffliga möjligheter som sjösportstad. Signaturen BQ, Nynäshamn, vill gärna veta vilka partier, som stödjer att NSS skall ligga där det ligger och att Strandvägen/Ringvägen skall vara orörd.

Vi i PPiN, Pensionärs Partiet i Nynäshamn, är emot bebyggelse utefter Ringvägen.

Vi i PPiN är emot eventuella planer att flytta NSS;s varvsområde från Fagerviken.

Vi i PPiN är ett litet parti, som ökade antalet röster vid valet 2014 och erhöll ett mandat i kommunfullmäktige.

Ett av fyrtioen mandat kan tyckas lite, men med hjälp av det mandatet gjorde vi en överenskommelse med “Treklövern”, S, Fp och Miljöpartiet att;

“Under mandatperioden skall vare sig BTH-planen eller annan bebyggelse på Ringvägen/Strandvägen behandlas”.

Det har gett oss en bra avstamp i vår ambition, att rädda “Ringvägen” för framtiden.

Men det är Ni kommuninnevånare, som fattar beslutet, när Ni går till valurnorna 2018. Se till att rösta på ett parti, som tar klart avstånd från att bygga bostäder utefter “Ringvägen”.

Därmed kan Ni sannolikt rädda vår underbara “Ringväg”, till kommande generationer och i förlängningen även rädda den för kommunen så viktiga verksamheten vid NSS, Nynäshamns Segelsällskap.

PPiN, Pensionärspartiet i Nynäshamn, Nisse Malm, 2015-05-12

 

Kalkbrottet i Stora Vika räddas från sopor!

Vid Kommunfullmäktige i förrgår, onsdags, 2015-04-15, besvarade Daniel Adborn, FP, vår interpellation beträffande Kalkbrottet i Stora Vika. Han redogjorde då för att förhandlingar pågick och att markbyte fortfarande var aktuellt. I dagens Nynäshamnsposten får vi resten av svaret då markägaren, Stora Vika AB, meddelar att detaljplanen ej kommer att överklagas. Därmed är sannolikt kalkbrottet räddat från sopförvaring. Grattis Stora Vika.

Nisse Malm 2015-04-17

 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2015-04-15

Samtliga partier röstade för ansvarsfrihet för kommunstyrelsen vid gårdagens kommunfullmäktige. PPiN valde dock att rösta för Sorundanets yrkande omfattande ett antal anmärkningar mot kommunens årsredovisning/bokslut för 2014. Sorundanets yrkande finns att läsa på partiets hemsida "Yrkande beträffande fullmäktiges ansvarsprövning 2015-04-15".

Nisse Malm 2015-04-16

 

Pensionärspartiets årsmöte 18 februari 2015.

Under glatt samspråk samlades medlemmar och inbjudna gäster till årsmöte hos PPiN. Ordföranden önskade alla välkomna och bjöd de inbjudna gästerna, socialchef Charlotte Dahlbom och äldreomsorgschef Karin Wadström, att inleda kvällen. Charlotte informerade bla. om socialförvaltningens arbete med kvalitetsutveckling, vad kvalitetsarbetet innebär, olika former av boende mm. Mottot för socialförvaltningen är: människan före systemet. Karin berättade att det inom hemtjänsten finns flera privata företag att välja mellan, att det finns anhörigstödjare för 80+. Vi fick information om äldrecentrum och dagverksamheten, mm. Det var mycket intressanta frågor som väcktes/ställdes och smådiskussioner uppstod.

Efter frågestunden tog vi paus för kaffe och landgångar, varefter sedvanliga årsmötesförhandlingar vidtogs. Valberedningen gav sina förslag, revisorn avlade revisionsrapporten och beslut togs om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet valde styrelse enl. följande: Rolf Hofsten, ordförande, Robert Norberg, vice ordförande, May Johansson, kassör, Britt-Marie Jacobsson, sekreterare, Greta Olin Landström, ledamot, Nisse Malm, suppleant, Dorothy Lindberg, suppleant.

Pensionärspartiet i Nynäshamn.

Britt-Marie Jacobsson

Redigerat 2015-03-16

 

Vid valet i KF, Kommunfullmäktige i december utsågs följande PPiN- ledamöter;

Ersättare i Kommunstyrelsen, Rolf Hofsten. Rolf är även ersättare i KF.

Ersättare i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Robert Norberg.

Ordinarie i Socialnämnden, Greta Olin Landström. Greta är även ersättare i KF.

Sedan kommunvalet är Nisse Malm, ordinarie ledamot i KF, Kommunfullmäktige.

Redigerat 2015-01-12 Nisse Malm

 

2014-10-31

Yttrande angående fördjupad översiktsplan för Nynäshamns stad – till 2030. Fördjupning av översiktsplanen – Nynäshamns stad till 2030

För de allra flesta människorna, vid livets mitt, är boendet en av de viktigaste och största privata investeringarna, som görs i livet. Kanske önskas sjöutsikt eller en omgivning med lugn fridfull skog. Kanske prioriteras snabb väg till arbetet. Andra väljer insynsskydd. Kanske kan man vid ett annat val till boende i centrum hellre ta lite buller, nära till grannen, mot att erhålla närheten till centrum med affärer och andra sociala möjligheter.

När då en reviderad översiktsplan kastar det egna valets fördelar på ända, uppstår gnissel i samhällsmaskineriet. Missnöjet sprids inte bara inom det aktuella samhället utan även till tänkbara nya medborgare. Priser på villor och bostadsrätter sjunker. Kommunen tappar i popularitet.Om hypotesen är att Nynäshamns stad skall växa enligt planen, så kan förtätning inifrån och ut förefalla vara ett vettigt alternativ.

Stor hänsyn måste dock tas till de boende inom de föreslagna förtätningsområdena.

Således anser PPiN, Pensionärspartiet i Nynäshamn, att stor hänsyn skall tas till nu boende, innan föreslagna förtätningar genomförs. Den första boende generationen kan hinna fasas ut innan omfattande förtätningar genomförs.

Ringvägen

Ringvägen/Strandvägen är Nynäshamns kommuns varumärke nummer ett. Om vi bebygger området, förstör vi en natur utan motstycke, som vi aldrig kan återskaffa. Att förse vägen med gatubelysning är att förstöra naturens egen belysning. Även anslutningsvägar till Ringvägen skulle förstöra njutningen av att ”gå runt Ringvägen”, vilket idag är ett av kommunens stora folknöjen.

PPiN är emot bebyggelse liksom belysning och anslutningsvägar.

Förutom att förstöra den natursköna kuststräckan, så innebär det också risk för konflikt mellan den befintliga grannen båtklubben och det planerade nya bostadsområdet. Enligt förslaget skulle båtklubben tvingas flytta sin verksamhet.

I planen framhävs på flera ställen vikten av det ”personliga rummet”. Båtklubben med sin hamn, kansli, festlokaler och båtuppläggning är ett av de mest betydelsefulla ”personliga rummen”, som idag finns i kommunen.

PPiN kan under inga omständigheter acceptera att bostäder byggs eller att NSS tvingas flytta.

Ringvägen bör utvecklas till naturreservat. Ringvägen skall vara tillgänglig för alla.

Parkering

Parkeringar är ett måste i en stadskärna. Redan nu är förhållandena under all kritik. När nya fastigheter uppförs bör byggaren sörja för boendeparkering inom fastigheten. Nuvarande P-ytor måste kunna disponeras av de som nyttjar verksamheterna i och kring centrum, såväl kunder, boende och arbetare.

Fler parkeringar måste till om Nynäshamns centrum skall vara attraktivt och hållas levande. Avgifterna för P-platserna i hamnen är för höga och måste regleras.

Bilar finns i dagens samhälle och måste kunna användas även i en eko-kommun. Parkeringen på Alkärrsplan måste bibehållas för att Nynäshamns centrum skall hållas levande, samt parkeringarna vid Lövlundsvägen och kyrkan som också är hotade.

Äldreboende

Endast i några få rader omnämns äldreboende i planen. PPiN anser att hela bostadsbehovet, till livets slut skall inventeras, för den period som planen avser. Olika boendeformer för äldre måste analyseras och redovisas i anslutning till planen. Vid nybyggnation bör fler hyresbostäder byggas, fler handikappanpassade och 65-plus lägenheter inrättas. Bostäderna för äldre och handikappade bör ligga nära affärer och samhällsservice.

Simhall

PPiN anser att en simhall skall anläggas under planens tidsperiod. Lämplig plats bör redovisas. En simhall skulle framförallt vintertid främja folkhälsan i kommunen. En kuststad som Nynäshamn bör ha en simhall för att öka simkunnigheten, möjliggöra rehabilitering för handikappade, sjuka och äldre. Enligt planen ska vi ha levande mötesplatser i kommunen, en simhall är en både levande, hälsobefrämjande och rolig samlingsplats.

Natthärbärge

På samma sätt som att förskolor med mera, med all rätt, belyses i planen så bör behovet av ett natthärbärge analyseras och planeras.

Hissar

Nynäshamns kommun har ett antal flerfamiljshus, som ej kan bebos av äldre eller rörelsehindrade personer på grund av att det saknas hissar. Vid förtätning bör, om möjligt, även beaktas om äldre fastigheter kan förses med hiss. Vid nybyggnation bör hissar byggas även i trevåningshus.

Gästhamnen

Gästhamnen i Nynäshamn är bra, men inte tillräckligt bra för att äventyra verksamheten med försämringar. Kryptiskt framförs i planen att viss verksamhet skulle flyttas ifrån område. Om befintligt båttillbehörsföretag avses, är det ett ödesdigert misstag. En gästhamn utan båttillbehörs försäljning, motorservice, mastkran och båtförsäljning är ingen gästhamn. Istället bör verksamheten utökas med segelmakeri, kapelltillverkning och båt/kajakuthyrning. Gästhamnen får inte bara bli en festplats.

Återvinningsstationen vid Frejas holme måste flyttas eller åtgärdas på annat sätt. Kommunen bör ställa krav på att de som har verksamhet vid hamnplanen ska ha egen sophämtning.

Svandammen

PPiN anser att området kring Svandammen och Frejas Holme skall behållas i obebyggt skick. Givetvis skall inte heller några husbåtar förtöjas där. Utveckla parken i den riktning som finns idag med lekplatser, blommor, fåglar, hundar o.s.v.

Ny bebyggelse får inte stänga ute den sjöglimt, som fortfarande finns från centrum. Kontakten med vattnet skall bibehållas.

Färjetrafiken

1,6 miljoner färjetrafikanter måste omhändertagas på ett bättre sätt. Gästerna skall inte mötas av en skräpig pendelstation och en skräpig återvinningsstation vid gästhamnen. Nynäshamn måste få ett mer levande centrum och gästerna skall inte mötas av rader med nedlagda butiker. Om inte annat kan kommunen använda lokalerna till information om vår förträffliga kommun och dess anor. Dock bör inom rubriken ”Risker” avgaserna från hamnliggande färjor utredas/beaktas.

Oscarsberget

Trafiken vid korsningen Oscarsberget, bron till Trehörningen och Strandvägen, är en stor trafikfara. Här möts barn på väg till skolor, mammor på väg till dagis, hundägare och barn som cyklar för första gången. Alla dessa trafikanter möter långa bussar, som sveper in över gångbanan, bilister i för hög fart, lastmaskiner med mera. Bredda vägen, anlägg en gångväg och/eller öppna Sandhamnsvägen förbi Hembygdsgården för personbilstrafik. Håller den för bussar, så håller den för personbilar.

Pensionärspartiet 2014-10-20

 

2014-10-16 Till NynäshamnsPosten

PensionärsPartiet i Nynäshamns kommun/Rolf Hofsten ordförande

Kommentar med anledning av dagens överenskommelse med s, fp och mp.

Genom överenskommelsen har PensionärsPartiet i Nynäshamns kommun (PPiN) för första gång uppnått representation i kommunstyrelsen och i två av nämnderna. Det är en målsättning som vi därmed uppnår.

Vidare har vi satt stopp för bebyggelse vid Strandvägen/Ringvägen, vilket var en för oss högt prioriterad fråga i valet och även dessförinnan.

Dessutom kommer nu frågan om rätten till äldreboende för alla, som är 85 år och äldre att utredas, liksom situationen beträffande bostäder för äldre i framtiden.

Även frågan om ett nytt badhus skall utredas och kommunen skall göra allt för att stoppa SAKAB;s planer med kalkbrottet i Stora Vika.

Genom att vi nu stöder den grupperingen i budgetfrågor klarnar det politiska läget i kommunen. Därutöver kommer vi att ha full frihet att agera i kommunfullmäktige.

 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS STAD

Just nu pågår arbete med partiets svar inom medborgardialogen gällande översiktsplanen. Planen presenteras bland annat i Nynäshamns Posten. Om Du har synpunkter på planen, som Du vill skall belysas i vårt, PPiN:s, svar så kontakta någon i styrelsen senast 21 oktober.

2014-10-10

 

VILKA SKALL STYRA I KOMMUNEN?

Efter valet har PPiN varit inbjudna från båda blocken för att diskutera olika samarbets-former, men det har inte givit något resultat. Ett problem är att de två stora partierna inte delar vår hållning i framförallt "Ringvägsfrågan".

2014-10-01

 

TACK!

Bättre sent än aldrig ber vi att få framföra ett STORT tack till Er våra väljare, för att Ni röstade på oss. Vi gjorde tack vare Er ett bra val där vi fördubblade antalet röster.

Det var dock inte tillräckligt bra för ytterligare ett mandat, men nu kan vi ändå själva bemanna vår stol i Kommunfullmäktige, efter att den under en tid disponerats av en "politisk vilde".

Turordningen på vår valdsedel "korrigerades" på valdagen genom 53 personröster, så att platsen i Kommunfullmäktige gick till Nisse Malm, som vi själva hade placerat på partiets femte plats.

Vi önskar Nisse lycka till. Nisse är ny i poliktiken, men är en erfaren förhandlare och strateg. Nisse är en genuin Nynäshamnare och skärgårdsälskare.

2014-10-01

 

Kul att Du tittar in till vår hemsida. Du kan nedan finna en del information om oss.

Pensionärspartiet i Nynäshamns kommun har funnits i cirka 20 år och vi är representerade i kommunfullmäktige.

Vi har en egen lokal i Folkets Hus där vi träffas och går genom aktuell politik, samt umgås under trivsamma former.

PPiN är inget stort parti och kommer inte att bli det.

Under länkarna till vänster har vi redovisat en del fakta om vårt parti. Vår politik presenteras kortfattat under länken "Behövs vi?", och under länken "Organisation" kan Du se vilka som ingår i partiets styrelse.

Hur Du gör för att anmäla Dig som medlem finner Du under "Medlemskap".

Vårt "Valmanifest 2014" redovisas under länken med samma namn. På samma sätt redovisas vårt Partiprogram.

Vill Du veta mera, så är Du välkommen att höra av Dig till någon av oss i styrelsen.

 

Vilka fanns att rösta på i 2014-års kommunalval?

PPiN:s nominerade för val till kommunfullmäktige 2014 var;

1. Rolf Hofsten (Ersättare i KF)

2. Greta Olin Landström (Ersättare i KF)

3. Robert Norberg

4. Britt-Marie Jacobsson

5. Nisse Malm (Ledamot i KF på personröster)

6. Doroty Lindberg

7. Göran Andersson

8. Karin Eriksson

9. Bengt Berglund