Valmanifest 2014

Pensionärspartiet i Nynäshamn

Stadshusplatsen 3

149 30 Nynäshamn

 

kansli@ppnynas.se

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved

 

 

 

Pensionärspartiet i Nynäshamns Kommun

 

Valmanifest 2014

 

Pensionärspartiet är till för både gammal och ung.

Vi arbetar för hög moral, god etik och ökad tillgänglighet i det kommunala arbetet.

Vi vill medverka till en positiv atmosfär som lockar hit nya företagare.

Vi kommer bl.a. att arbeta för;

 

•värn av strandskyddet och friluftsområden, t.ex. Ringvägen och Kalkbrottet

•”dygnet runt” -öppen akutmottagning i kommunen

•inrättande av en äldreombudsman till stöd för de äldre i olika avseenden

•gratis trygghetslarm till alla ensamstående pensionärer

•rätt till äldreboende utan prövning för personer över 85 år

•fria bussresor inom kommunen för alla pensionärer

•tätare kommunikationer i kommunens ytterområden

•utredning av kommande behov av olika slags äldreboenden

•förbättrat anhörigstöd med utökade möjligheter till avlastning

•ingen splittring av par när bara ena parten är i behov av äldreboende

•förbättrad åldringssjukvård och geriatriken kvar i kommunen

•tillstånd till alkoholservering vid kommunens äldreboenden

•förbättrat stöd till kvinnojouren för att säkerställa fortsatt verksamhet

•ökad säkerhet på allmänna platser med fler närpoliser

•attraktivare och bilfritt centrum - livskraftiga ytterområden

•utveckla Nynäshamn, som en träffpunkt för fritidsbåtar och skärgårdsaktiviteter

•förbättra mottagandet av resande med färje- och kryssningsfartyg

•en centralt placerad simhall i Nynäshamn